MaM-projekt

Skorzystaj z naszej wiedzy doświadczenia!

Rada zawodowego projektanta na temat sensu komunikatu i formy wizualnej prezentacji firmy to gwarancja pewnego sukcesu.

Ten Principles of „Good Design”

Good design is innovative. Good design makes a product useful. Good design is aesthetic.
Good design makes a product understandable. Good design is unobtrusive. Good design is honest. Good design is long-lasting.
Good design is thorough down to the last detail. Good design is environmentally friendly. Good design is as little design as possible.
Dieter Rams